خدمات مدیریت پروژه (Agile و Waterfall)

خدمات مدیریت پروژه

رویکردهای مختلف مدیریت پروژه، تیم پروژه را برای به انجام رساندن یک پروژه موفق راهنمایی می کنند. شما گزینه های استفاده از روش مدیریت پروژه چابک یا آبشاری را دارید.

روش آبشاری یک رویکرد سنتی مدیریت پروژه است که از مراحل متوالی برای تعریف، ساخت، آزمایش، انتشار و تحویل پروژه استفاده می کند. قبل از حرکت تیم به مرحله بعدی هر مرحله تکمیل و تصویب می شود و پروژه نمی تواند به مراحل قبلی منتقل شود.

Agile یا چابک رویکرد جدیدتری است که از چرخه های کاری تکراری به نام Sprint  استفاده می کند که خود مراحلی کوتاه برای تعریف، ساخت، آزمایش و انتشار دارد.

در واقع روش آبشار یک روند متوالی است در حالی که روش های چابک چرخه های تکراری از ابتدا تا انتهای پروژه دارد.

تفاوت ها چیست؟

تفاوت اصلی در روش آبشاری و چابک در اهداف است. روش آبشاری می خواهد در اولین بار هر چیزی به درستی انجام شود، ولی روش چابک به دنبال آزاد کردن سریع موارد است. تفاوت در سازگاری، مستند سازی، آزمایش و همکاری ها،  اهداف مختلف آنها را حمایت می کند.

سازگاری Adaptability

سازگاری به این مفهوم است که رویکرد به چه میزان پاسخگوی پروژه می باشد. آیا رویکرد سرعت نسبت به تغییرات در کل پروژه واکنش نشان می دهد؟

اگر در مورد تغییر الزامات پروژه صحبت کنیم رویکرد آبشاری قابل تنظیم نیست. در واقع رویکرد آبشاری تیم پروژه را مجبور می­کند که پروژه تا زمان تغییر الزامات شروع نشود و پس از ثبت شروع شود. اما اگر در مورد تغییرات در اعضای تیم پروژه صحبت کنیم روش آبشاری بسیار سازگار است. در این روش در هر مرحله مستندات مفصلی دارد، بنابریان خواندن این اسناد به عضو جدید تیم سرعت می بخشد.

رویکرد چابک تمرکز بر انتشار سریع موارد دارد، بنابراین به مستند سازی پس از انجام تمایل دارد. اعضای جدید تیم پروژه اطلاعات کمی در حین پروژه دارند، بنابراین بدست آوردن این اطلاعات برایشان سخت خواهد بود.

– آزمایش(Test)

همانطور که می‌دانید تست، کنترل آنچه پروژه باید تحویل دهد می‌باشد و بخش مهمی از هر پروژه است. در یک رویکرد آبشاری تست در پایان پروژه انجام می‌شود، بنابراین تا زمانی که پروژه تحویل داده شود نمی‌دانید که موفق بوده است یا خیر. عدم موفقیت در هر قسمت از آزمایش می‌تواند پروژه را به آغاز بازگرداند تا بفهمد چرا آزمون پاسخ نداده است و بر زمان و هزینه پروژه تاثیر زیادی دارد.

در حالیکه در رویکرد چابک، هر قسمت پروژه به تنهایی تست می‌شود. بنابراین اگر نتیجه تستی منفی بود به راحتی می‌توان آن قسمت را تکرار کرد. بنابراین هزینه در زمان پروژه کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

– همکاری(Collaboration)

همکاری با دیگران در پروژه، جایی است که پروژه‌ها یا موفق می‌شوند و یا شکست می‌خورند. در همکاری، تیم پروژه می‌فهمد که مشتری از تحویل کالا راضی است و آیا اهداف پروژه برآورده شده است.

در رویکرد چابک این مورد سازگارتر اجرا می‌شود.

خدمات مدیریت پروژه چابک (Agile)

چابکی سازمان نیازمند مدیریت هوشمندانه پروژه‌ها است.

پروژه های تحقیقاتی ، استارت آپها ، شتاب دهنده ها و SME ها نیازمند ساختاری چابک برای مدیریت فعالیتها و پروژه های خود هستند و بدلیل عدم قطعیت در این سازمان رویکرد سنتی مدیریت پروژه پاسخگوی نیازها نیست . دراین حالت استفاده از رویکرد مدیریت پروژه چابک پاسخگوست .

گسترش صنعت با مطالعه و تجربه در خصوص متدهای مدیریت پروژه چابک همانند SCRUM و با بهره گیری از ابزار ها و نرم افزارهای روز آماده در این خصوص و یا طراحی نرم افزارهای مختص نیاز مشتری زیر ساخت پیاده سازی نظام مدیریت پروژه چابک را به مشتریان خود ارائه می نماید.

خدمات مدیریت پروژه Waterfall

مدیریت پروژه به مدیریت موثر و نظام مند مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد در بازه زمانی محدود که پروژه نامیده
می شود صورت می‌پذیرد.

شرکت گسترش صنعت با بهره گیری از تجربیات 20 ساله حضور در مدیریت پروژه های ملی در حوزه های خودرو سازی، فناوری اطلاعات، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی با استفاده از به روز ترین استانداردهای مدیریت پروژه، خدمات زیر را در این حوزه ارائه می دهد:

پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • استقرار/بهبود ساختار مدیریت پروژه در سازمانها از طریق ارائه مشاوره و یا به صورت برون سپاری
  • ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه زمینه های مدیریت پروژه ، طراحی ساختار پروژه و…
  • ارائه جدیدترین سیستمها و راه حلهای نوین ارائه شده در مبحث مدیریت پروژه
  • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از تکنیکها و دانش روز مدیریت پروژه
  • ارائه خدمات نرم افزاری و وابسته به ITدر مبحث مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه )

پیاده سازی و استقرار نرم افزار های مدیریت پروژه همانند Microsoft EPM و P6 Enterprise )

  • ارائه سیستمهای پیمان مدیریت کاری ، برگزاری مناقصه به منظور انتخاب پیمانکاران
  • تامین نیروی انسانی متخصص در برنامه ریزی کنترل پروژه
  • ارائه خدمات آموزشی استانداردها Prince2,PMBOK) و… و نرم افزارهای مدیریت پروژه (MSP,EPM
Top بازگشت به منوی اصلی