امکان سنجی و مشاوره کسب و کار

قبل از شروع هر پروژه، کسب وکار، شرکت، کارگاه و … باید مطالعه های دقیق فنی و اقتصادی برای آن انجام شود که به این قبیل مطالعات، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی می‌گویند. این مطالعات به صورت تقریبی به ما خواهد گفت که آیا پروژه مورد نظر موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر. نتیجه این مطالعه به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که جوانب را با دقت بیشتری بسنجد و تصمیم بگیرد. انجام این‌گونه مطالعات بر اساس فرضیاتی از درآمد و هزینه و تحلیل بازار صورت می‌گیرد و از نگاه غیر واقع بینانه خودداری می‌گردد.

گزارش‌های امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی دارای بخش‌‌های زیر هستند:

  1. معرفی طرح و مطالعات فنی
  2. مطالعات بازار و تحلیل آن
  3. بررسی‌های مالی و اقتصادی

شرکت گسترش صنعت علاوه بر ارائه خدمات، تهیه گزارشات امکان سنجی برای کسب و کار و ایده‌های شما، مشاوره‌های خصوص اینکه چگونه می‌توان طرح را اعتبار سنجی نمود، ارائه می‌دهد.

Top بازگشت به منوی اصلی