گازیساز بستر ثابت فروکشند زائدات کشاورزی

نام شرکت:پژوهشگاه نیرو
نام محصول:گازیساز بستر ثابت فروکشند زائدات کشاورزی
نام محقق:مهدی رضایی
تاریخ اتمام پروژه:96
خلاصه طرح:در میان روش‌های مختلف استحصال انرژی از زیست توده، فناوری گازیسازی به دلیل سادگی و هزینه کمتر و تولید انرژی گرمایی و با انرژی الکتریکی غیرمتمرکز مناسب‌ترین گزینه است. گازیسازهای فروکشند واحدهای کوچک مقیاس با حداکثر توان تولید ۵ مگاوات می‌باشند که این مشخصه آن‌ها را گزینه بهتری جهت تولید غیرمتمرکز برق در مناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارند، می‌نماید. ضمن اینکه در سایر مناطق نیز گاز سنتز تولیدی میتواند به فرآیندهای بعدی جهت تولید سایر محصولات (مانند اتانول) ارسال گردد. این سامانه قادر به استفاده از انواع زائدات از جمله باگاس نیشکر، تراشه‌های چوب، بالک ذرت و ... می‌باشد و این قابلیـت انعطـاف‌پذیری را دارد که با سوخت‌های مختلف عمل و تولید انرژی یا برق کند. همچنین زمان تعمیر و نگهداری آن پایین می‌باشـد بـه طوری که کاربر فقط وظیفه تخلیه خاکستر حاصل از احتراق را یک یا نهایت دوبار در طول روز بر عهده دارد.
سامانه توسعه داده شده شامل اجزا زیر می‌باشد:
* راكتور گازيساز شامل پوسته گاز، شبکه خاکستر، راکتور فروکشند و قیف سوخت
* تصفيه ذرات شامل سیلیکون گاز و فیلتر بستر فشرده
* احتراق گاز شامل پمپ مکنده و مشعل
* سامانه كنترل شامل حسگرهای ثبت دما و تایمرهای کنترل موتور
با توجه به اهمیت فناوری‌های استحصال انرژی از پسماند (Waste to Energy) در هرم مدیریت پسماند، فناوری گازیسازی به عنوان یک فناوری جدید که هم از نظر راندمان تولید انرژی به ازای واحد جرم پسماند، میزان انتشار آلاينده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نسبت به سایر فناوری‌های WiE ارجحیت دارد و هم به عنوان یکی از فناوری‌های اولویت‌دار در پروژه "تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زیست توده در ایران" مستلزم کسب دانش فنی و بومی‌سازی تا افق این سند می‌باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که محصول توسعه داده شده می‌تواند گامی کارآمد و اقتصادی جهت حرکت در این مسیر باشد.
ارزش افزوده:• تولید برق و حرارت از زائدات محصولات کشاورزی، باغی و جنگلی و استفاده از آن در کاربردهای محلی
• مدیریت زائدات محصولات کشاورزی، باغی و جنگلی و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی
• صرفه‌جویی در مصرف منابع سوخت فسیلی
• سوختن در دمای بالاتر
• استفاده از گازهای سنتز در سلول‌های سوختی
• تولید هیدروژن و اتانول از گاز سنتز
• صرفه اقتصادی به دلیل توسعه دانش بصورت بومی

 

Top بازگشت به منوی اصلی