دستگاه SVC تایریستوری با توان نامی سه کیلووار

نام شرکت:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي
نام محصول:دستگاه SVC تایریستوری با توان نامی سه کیلووار
نام محققین:دکتر مهدي اسدي (طراح و مدیر پروژه)، مهندس محمد حسن بهرامی (مجری و همکار پروژه) و دکتر سجاد باقری (همکار پروژه)
تاریخ اتمام پروژه:99
خلاصه طرح:در این محصول، با بکارگیري عناصر الکترونیک قدرت عمل جبرانسازي در سیستم‌هاي توزیع را بهینه کرده و با کاهش هزینه‌هاي جانبی و افزایش بهره‌وري و هوشمندي، راه حلی مناسب براي کاهش هزینه‌هاي واحدهاي صنعتی فراهم آوردیم. لذا هدف از اجراي این پروژه، ابداع یک سیستم جبرانساز قابل انعطاف توان راکتیو در سیستم‌هاي توزیع بوده که بتواند بانک‌هاي خازنی مورد استفاده در فیدرهاي توزیع را با توجه به میزان توان راکتیو مورد نیاز در پست‌هاي توزیع به صورت کاملاً پیوسته انتخاب نماید. لذا با استفاده از طراحی یک مدار الکترونیکی دقیق و استفاده از خازن‌هاي ثابت و راکتور کنترل شده با تایریستور، توانستیم این عمل را تحقق ببخشیم. از کاربردهاي این طرح به شرط افزایش ظرفیت جبرانسازي آن، می‌توان به استفاده در کارخانجات کوچک و بزرگ صنعتی، استفاده در مصرف کننده‌هاي تجاري و فروشگاه‌ها، هتل‌ها، مجتمع‌هاي مسکونی و اداري، بیمارستان‌ها و غیره جهت کاهش هزینه برق مصرفی، بهبود ولتاژ، متعادل کردن بارها و بهبود ضریب توان شبکه اشاره کرد.
ارزش افزوده:• نحوه کارکرد آن کاملاً هوشمند و قابل برنامه‌ریزي و به صورت پیوسته می‌باشد.
• ساختار انعطاف‌پذیر این جبرانساز به این صورت است که کنتاکتورهاي خازنی همگی حذف و کلیدزنی با سرعت و تعداد بالا توسط تایریستورها صورت می‌گیرد.
• می‌تواند با افزایش ظرفیت جبرانسازي، در کلیه تابلوهاي توزیع مصرف کننده‌هاي سطح کشور جایگزین تابلوهاي خازنی موجود شود.
• عمل جبرانسازي به صورت پیوسته و متناسب با بار
• بهینه‌سازي عملکرد بانک‌هاي خازنی
• بهبود عملکرد سیستم‌هاي توزیع
• بهبود جبرانسازي توان راکتیو
• اصلاح ضریب توان در سیستم‌هاي توزیع و بهبود پروفیل ولتاژ
• کاهش هزینه‌هاي تعمیر و نگهداري بانک‌هاي خازنی،
• حذف کنتاکتورهاي خازنی و حذف هزینه‌هاي صرف شده جهت خرید کنتاکتورهاي خازنی
• حذف رگولاتورهاي میکروپروسسوري خازنی
• ساخت داخل شدن SVC و حمایت از دانش فنی
• در صورت تجاري‌سازي و ساخت این جبرانساز در تعداد بالا، باتوجه به حذف رگولاتورهاي میکروپروسسوري و حذف کنتاکتورهاي خازنی و هزینه تعمیر و نگهداري آنها، بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.
 
Top بازگشت به منوی اصلی