دستگاه اندازه‌گیری سطح مقطع سیم و کابل شبکه‌های هوایی توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه موبایل

نام شرکت:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي
نام محصول:دستگاه اندازه‌گیری سطح مقطع سیم و کابل شبکه‌های هوایی توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه موبایل
نام محقق:وحید رجبی
تاریخ اتمام پروژه:1398
خلاصه طرح:در حال حاضر برداشت اطلاعات سطح مقطع سیم و کابل شبکه‌هاي توزیع برق توسط افراد باتجربه به صورت بصري انجام می‌گیرد که این امر باعث بروز خطا می‌گردد. همچنین شرایط آب و هوایی و عوامل دیگر اندازه‌گیري را با خطا روبرو می‌سازد. دسترسی به شبکه توزیع برق جهت اندازه‌گیري دقیق سطح مقطع سیم و کابل به ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب و اخذ مجوز جهت خاموشی شبکه توزیع برق نیاز دارد. این مسئله باعث افزایش در هزینه‌ها، اتلاف زمان، خاموشی‌هاي پی‌در‌پی، خطرات ناشی از برق گرفتگی براي افراد و نارضایتی مشترکین می‌شود. تمام موارد مذکور باعث می‌شود شرکت‌هاي توزیع نیروي برق از اهداف استراتژیکی که براي خود برنامه‌ریزي کرده‌اند فاصله بگیرند. روش‌هاي انجام شده تا کنون همگی نیاز به دسترسی به شبکه توزیع برق دارد، ضمن اینکه تمامی اندازه‌گیري‌ها به صورت دستی انجام می‌شود. در این پروژه به دلیل داشتن قابلیت کنترل از راه دور، اندازه‌گیري‌ها به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر انجام خواهد شد که این عامل موجب پایداري شبکه توزیع برق شده و همچنین خطرات برق‌گرفتگی ناشی از آن را کاهش می‌دهد. هدف این پروژه طراحی و ساخت وسیله‌ای می‌باشد که بتواند بدون نیاز به اعمال خاموشی شبکه برق و همچنین صعود افراد از تیرهای برق جهت دسترسی به سیم یا کابل برداشت اطلاعات سطح مقطع سیم و کابل انجام دهد. دستگاه از دو بخش گیرنده و فرستنده تشکیل شده است، بخش فرستنده از یک دستگاه موبایل و بخش گیرنده شامل دو قسمت الکترونیک و مکانیک می‌باشد که از طریق امواج واي‌فاي به یکدیگر جهت انتقال داده متصل می‌شوند. دستگاه گیرنده به راحتی بروي پرچ نصب می‌گردد و جهت اندازه‌گیري قطر سیم و کابل نیاز به قطع شبکه‌هاي برق نمی‌باشد که این امر باعث کاهش هزینه و خطر برق گرفتگی می‌گردد. باتوجه به وزن کم دستگاه جابه‌جایی آن توسط کاربر بسیار آسان می‌باشد، پس از قرار گرفتن فک‌هاي دستگاه دور سیم یا کابل تنها با ارسال دستور حرکت توسط نرم افزار طراحی شده در دستگاه موبایل، مراحل اندازه‌گیري آغاز می‌گردد و دستگاه گیرنده به صورت هوشمند قطر سیم یا کابل را با دقت بالا اندازه‌گیري می‌کند و قطر و سطح مقطع سیم را به دستگاه موبایل ارسال می‌کند. کاربرد دستگاه جهت اندازه‌گیري قطر سیم، کابل و اجسام دیگر در بازه صفر تا پنچ سانتیمتر با دقت اندازه‌گیري شانزده میکرومتر می‌باشد، در صورت نیاز می‌توان دقت اندازه‌گیري را افزایش داد. این دستگاه به راحتی بروي پرچ نصب می‌گردد و استفاده از دستگاه جهت اندازه‌گیري سیم و کابل شبکه‌هاي برق بسیار آسان می‌باشد. 
ارزش افزوده:• کاربرد آسان: با توجه به طراحی انجام گرفته در قسمت مکانیک، دستگاه به راحتی بروي پرچ نصب می‌گردد و همچنین در قسمت الکترونیک، برنامه گیرنده و فرستنده به گونه‌اي طراحی گردیده است که این دو قسمت به صورت اتوماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
• افزایش ایمنی: دستگاه گیرنده بروي پرچ نصب می‌گردد و نیاز به صعود افراد جهت دسترسی به شبکه‌هاي برق نمی‌باشد، این امر باعث افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات سقوط و برق گرفتگی افراد می‌گردد.
• مقرون به صرفه: جهت اندازه‌گیري دقیق قطر سیم و کابل شبکه‌هاي برق نیاز به دسترسی مستقیم افراد به شبکه‌هاي برق می‎‎باشد، همچنین جهت افزایش ایمنی افراد نیاز به قطع شبکه‌هاي برق می‌باشد، دو عامل بیان شده در بالا هزینه‌هایی را براي شرکت‌ها در بر دارد، در صورتی که استفاده از این دستگاه باعث افزایش سرعت، ایمنی و همچنین کاهش هزینه‌ها می‌شود.
• سایر مزایا: در طراحی پروژه فاکتورهایی از قبیل دقت بالا در اندازه‌گیري، ایمنی افراد، افزایش سرعت برداشت اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و همچنین به دلیل هوشمند بودن و کاربرد آسان نیاز به افراد باتجربه جهت استفاده از دستگاه نمی‌باشد. قسمت فرستنده از دستگاه موبایل استفاده شده است که باعث کاهش هزینه‌هاي سخت افزاري گردیده است.
 
Top بازگشت به منوی اصلی