کلمپ انتهایی بدون پیچ

نام شرکت:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي
نام محصول:کلمپ انتهایی بدون پیچ
نام محقق: یاسر صاحب
تاریخ اتمام پروژه:93
خلاصه طرح: در شبکه‌هاي فشار متوسط هوایی توزیع نیروي برق، سیم‌هاي ACSR در پایه‌هاي انتهایی مهار شده و بوسیله کلمپ‌هاي سه و پنج پیچه (گیره انتهایی) مهار و پیچ‌ها محکم می‌شود. در این اختراع با طراحی بدون پیچ، اقدام به حذف پیچ‌ها نموده و با استفاده از گوه‌اي که در شیار (با زاویه خاص) قرار می‌گیرد، اقدام به مهار سیم‌ها نموده‌ایم.
طراحی کلمپ انتهایی گوه‌اي بصورتی است که کلمپ طراحی شده از یک قطعه یکپارچه، یک گوه جهت یکسان‌سازي تنش‌هاي سیم و یک عدد پیچ تشکیل شده است. سیم‌هاي شبکه فشار متوسط هوایی (20 – 30 کیلوولت)، پس از چرخ زدن در داخل کلمپ قرار گرفته و گوه در شیار طراحی شده قرار می‌گیرد و با فشرده شدن توسط سیمبان به سمت ورودي سیم و شل کردن سیم، هادي با گوه درگیر شده و با کشیده شدن موجبات سفت شدن گوه خواهد شد. علیرغم اینکه کشش سیم همواره در جهت سفت شدن گوه می‌باشد و محل تماس سیم (‌ACSR یا آلومنیومی‌) با گوه بصورت نیمگرد آجدار می‌باشد تا حداکثر اصطکاك در نگهداري سیم را شامل شود، یک عدد پیچ جهت جلوگیري از برگشت سیم و نهایتا گوه، بر روي کلمپ سفت می‌شود تا در صورت تنش سیم در جهت عکس، از کلمپ آزاد نشود. در گوه‌های پیشین مشکلات فنی از جمله نیاز به صرف وقت و دقت زیاد در نصب آن، نیاز به به کار بردن قطعات و وزن آلیاژ زیاد در تولید، تنوع و تعدد کلمپ‌هاي موجود و نیاز به بازدید، سرویس و آچارکشی دوره‌اي می‌باشد. لذا هدف ازاختراع کلمپ انتهایی گوه‌اي، ساخت قطعه‌اي که بتوان کارایی کلیه کلمپ‌هاي موجود را انجام داده و با حفظ قابلیت‌ها و نیروهاي کششی و استقامتی بالاتر، در وزن و ابعاد کوچکتر شده و نصب سریعتر نسبت به انواع قبلی داشته باشد.
ارزش افزوده:• بالا بردن سرعت احداث شبکه‌هاي سیمی – هوایی ( ACSR و آلومنیومی ) توزیع نیروي برق.
• عدم نیاز به بازدید شبکه ،تعمیرات و کنترل و ریگلاژ پیچ کلمپ‌هاي موجود
• بالا بردن قابلیت اطمینان و حفظ پایداري شبکه‌ها
• توزیع یکسان تنش‌ها و نیروهاي وارده بر هادی‌ها به دلیل یکنواختی قدرت نگهداري گوه در کلیه کلمپ‌هاي نصب شده
•حذف تنوع کلمپ‌هاي موجود و مورد استفاده در توزیع برق
• کاهش هزینه تولید
• کاهش هزینه‌هاي نگهداري و حمل و نقل به دلیل کاهش وزن و حجم محصول
• قابلیت استفاده در شبکه‌هاي مختلف فشار متوسط هوایی سیمی (33-20 کیلوولت)
• قابلیت پوشش دادن به انواع نمرات سیم مورد استفاده در توزیع برق
• کمک به زیبایی شهري بدلیل طراحی زیباتر
• دارا بودن توان مکانیکی لازم نسبت به انواع پیچی
• قیمت تمام شده مناسب و کاملا رقابت پذیر

 

Top بازگشت به منوی اصلی