دستگاه رطوبت‌گیر هوای ورودی به ترانسفورماتورهای قدرت

نام شرکت:شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
نام محصول:دستگاه رطوبت‌گیر هوای ورودی به ترانسفورماتورهای قدرت
نام محقق:دکتر مهدی کمالی و دکتر محسن غلامی
تاریخ اتمام پروژه:96
خلاصه طرح:ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال، قلب تپنده شبکه برق هستند و هزینه تهیه، نگهداری و تعمیر آن‌ها بیشترین بار مالی با هزینه چند میلیاردی را بر شبکه شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور، وارد می‌کند. رطوبت مخرب‌ترین عاملی است که می‌تواند بر روی بدنه به صورت خوردگی، زنگ زدگی، پوسیدگی و در نهایت سوراخ شدگی ظاهر شود. ورود غیرمجاز رطوبت به داخل ترانسفورماتور از طریق دستگاه رطوبت‌گیر هوای ورودی به دلیل اشباع آن و یا از طریق درب مخزن است که موجب کاهش شدید قدرت عایقی، تشدید اکسیداسیون و پیری زودرس روغن و در نهایت منجر به معیوب شدن ترانسفورماتور می‌گردد. در حال حاضر دستگاه‌های فعلی رطوبت‌گیر ترانسفورماتور قدرت با استفاده ماده سیلیکاژل با پایه کبالت و غیرهوشمند می‌باشد.
اما با طرحی نوآورانه در این سامانه ساخته شده، رطوبت‌گیر هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت از ماده زئولیت 3A جهت رطوبت‌گیری هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت استفاده شده است. در این سامانه از یک زمان‌سنج قابل برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات احیاء ماده جاذب رطوبت استفاده گردیده است. همچنین از المنت پره‌دار جهت گرمایش و حرارت‌دهی ماده جاذب در هنگام احیاء ماده جاذب استفاده شده است. ماده جاذب رطوبت‌گیری زئولیت 3A بکار گرفته شده در این سامانه، موجب می‌شود که رطوبت هوای ورودی به ترانسفوماتور قدرت به زیر 10ppm برسد. برای جلوگیری از ورود رطوبت ناشی از احیاء سیلیکاژل و زئوليت به داخل ترانسفورماتور قدرت از یک حسگر تشخیص جهت استفاده گردیده است. در صورتی که جهت حرکت هوا به درون ترانسفورماتور قدرت باشد، عملیات احیاء ماده جاذب متوقف می‌گردد. فناوری تولید این سامانه و هزینه‌های تولید انبوه آن، به نحوی است که قابل رقابت با نمونه خارجی در دسترس و حتی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی آن در کشورهای همسایه با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر است.
ارزش افزوده:• حذف رطوبت از هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت و اندازه‌گیری میزان آن.
• کاهش بازرسی و هزینه نگهداری نسبت به رطوبت‌گیر سیلیکاژلی
• کاهش میزان مصرف جاذب رطوبت‌گیر (به دلیل احیای مداوم زنولیت عمر آن 20 سال تخمین زده شده است)
• میزان و حد عیوب ناشی از ورود رطوبت به روغن ترانسفورماتور قدرت در اثر عبور از جاذب اشباع شده بسیار ناچیز/ صفر می‌شود (نسبت به سیلیکاژل، زنولیت میزان رطوبت را کمتر کاهش می‌دهد).
• افزایش طول عمر ترانسفورماتورهای قدرت (به دلیل رطوبت وارد شده کمتر)
• افزایش کارآیی ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال
• حذف تولید پسماندهای جامد سیلیکاژل خطرناک از چرخه رطوبت‌گیری ترانسفورماتورهای قدرت
• کاهش چشمگیر هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه رطوبت‌گیر
• امکان تولید در کشور در حجم بالا به دلیل وجود مواد و تجهیزات و ماده جاذب آن
• میزان مصرف جاذب رطوبت‌گیر کاهش پیدا می‌کند.
• احیای ماده جاذب رطوبت‌گیر هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت در زمان‌های برنامه‌ریزی شده بدون نیاز به جریان هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت
• ماده جاذب سیلیکاژل هرچند ماه یکبار نم‌زدایی و یا تعویض می‌شوند، در صورتی که در این سامانه عدم نیاز به تعویض در بازه‌های زمانی کوتاه و میان‌مدت به طور کامل مشهود می‌باشد.
Top بازگشت به منوی اصلی