معرفی گسترش صنعت

معرفی گسترش صنعت

شرکت گسترش صنعت از بدو تاسیس با ورودی موفق به عرصه صنعت که بیانگر توان وظرفیت باالی مجموعه در رقابتی سالم ومبتنی بر موازین حرفه ای کسب وکار بوده توانسته با اتکا به تجارب وسوابق ارزنده موسسین ومدیران متعهد خود، با جذب پروژه های مطلوب، آغازی مطلوب جهت پیمودن راه پر فراز و نشیب پیش روی خود را ایجاد نماید. گسترش صنعت در مدت کوتاه عمر سازمانی خود با جذب متخصصان و کادر فنی توانا و مجرب، پتانسیل مطلوبی را برای انجام پروژه های بزرگ وپیچیده بوجود آورده است. این پتانسیل بالقوه فنی به همراه ریسک پذیری و اشتیاق بنیانگذاران شرکت به گسترش دامنه وحوزه فعالیت های سازمان، باعث شده همواره برای ورود به بازارها جدید و تنوع در ارائه خدمات به کارفرمایان خود پیشقدم وپیشرو باشد.

سال ها سرمایه گذاری هدف دار موسسین سازمان درقالب فعالیت های حقیقی در حوزه های گوناگون صنایع، ما را قادر ساخته تا بتوانیم دانش و تجربیات انباشته حقیقی را بمنظور انجام فعالیت های پیچیده و تخصصی بسهولت بکار گیریم. این مجموعه به عنوان یک سازمان صد درصد خصوصی تلاش دارد تا با استقرار سیستم های نوین مدیریتی، بهره گیری از فن آوری های روزآمد، راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ریزی نموده و گام های بلندی را در گسترش فعالیت های حوزه کسب وکار شرکت را رقم بزند.

التزام به کیفیت در فرایند های سازمان، در کلیه حوزه ها و فازهای پروژه ها، در تولید محصولات و در ارائه خدمات؛ بن مایه تفکری کلیه ارکان سازمان ما را تشکیل داده است.

ما در این راه همواره نهادینه نمودن فرهنگ وتفکرخودباوری و استمرار تعالی سازمانی و عرضه خدمات برتر را مد نظر خواهیم داشت

Top بازگشت به منوی اصلی